O firme
          Drevostavby
          Rekonštrukcie
          Hydroizolácie
           -tlaková voda
          Záhrady a jazierka
          Sadrokartón
          Galéria
          Cenník
          Kontakt

Hydroizolácia tlakovej vody

       V niektorých oblastiach Slovenska sa vyskytuje problém s vysokou hladinou spodných vôd, prípadne s nadmernými zrážkami. Následne predtým suché suterény objektov pôsobením tlakovej vody sa menia na malé bazény. Vzniká veľké nepohodlie, ktoré zhoršuje kvalitu života obyvateľov a vo veľa prípadoch prakticky znefukční tieto priestory.
       Aj keď voda opadne, steny zostávajú vlhké, pretože existujúca hydroizolácia bola poškodená tlakovou vodou. Múr sa už nevráti do pôvodného stavu pred poruchou, je nutné vytvoriť dodatočnú hydroizoláciu proti tlakovej vode.

       Pri realizácii stavieb v minulosti nebolo potrebné riešiť hydroizoláciu proti tlakovej, riešila sa len hydroizolácia proti zemnej vlhkosti.

       Pri vytváraní dodatočnej hydroizolácie proti tlakovej vode neriešime len jednu časť (jeden múr) ale problém riešime ako celok (obvodové steny, priečky, podlaha). Pri odstraňovaní poruchy z jednej steny totiž môže nastať po pár mesiacoch problém na vedľajšej stene, ktorá bola dovtedy suchá. Voda si vždy hľadá najľahšiu cestu, posunie sa na ďalšie slabé miesto....

       Pri odstraňovaní týchto porúch sa musí kombinovať vždy niekoľko systémov tvorby a opráv hydroizolácií proti tlakovej vode, nakoľko sa navzájom dopĺňajú. Jednotlivé systémy sú vhodné pre konkrétny typ muriva a druh poruchy. Na konkrétny múr sa musí navrhnúť systém na pozitívny, negatívny tlak vody alebo kombinácia oboch. Pri tečúcej vode vytekajúcej z múru (viď. výťahovú šachtu alebo kanalizačné šachty) používame rýchlotuhnúce malty, ktoré utesnia existujúcu dieru do niekoľkých sekúnd. Na múry pri drobných priesakoch používame hydroizolačné kryštalické omietky.

Pre detailnejšiu predstavu uvádzame príklad (viď výťahová šachta),

       správca bytového domu mal dlhotrvajúci problém z 20cm stĺpcom vody vo výťahovej šachte. Do vody sa sústavne ponárali káble elektroinštalácie výťahovej kabíny, pri dlhodobejšom pôsobení vody by mohol vzniknúť problém vodiacich systémov výťahu (oceľové profily a koncové spínače). Po fyzickej obhliadke daného stavu sme navrhli nasledovný systém hydroizolácie proti tlakovej vode: Na utesnenie najväčších priesakov sa použila rýchlotuhnúca malta za neustáleho odčerpávania pritekajúcej vody, následne sa steny aj podlaha nainjektovali injektážnou látkou (bola dostatočná hrúbka a pevnosť betónových stien šachty). Následne sa celá šachta uzavrela celoplošne kryštalickou izoláciou v min.dvoch vrstvách. Po prevedení celého postupu boli vykonané kontrolné obhliadky v rozmedzí troch mesiacov – výťahová šachta bola a je suchá.

       Vzhľadom na vysokošpecializovanú technológiu hydroizolácie vždy stanovujeme individuálny postup v závislosti od rozsahu poškodenia a charakteru stavby. Špecifickými prípadmi sú zatopené suterény rodinných domov, ktoré chcú majitelia užívať dlhodobo aj ako obytné priestory.

Od základu po záhradu...
   
Copyright © DLIST 2010 Hosting čaje-online