O firme
          Drevostavby
          Rekonštrukcie
          Hydroizolácie
           -tlaková voda
          Záhrady a jazierka
          Sadrokartón
          Galéria
          Cenník
          Kontakt

Cenník mikroinjektáže

       Toto je ukážkový rozpočet a ceny sú orientačné môžu sa navýšiť ale aj znížiť. Cenu ovplyvňuje množstvo faktorov: Vzdialenosť, počet dní práce, typ muriva, vyspravovanie omietok, zakrývanie existujúcich podláh, atď. Na každú zákazku sa robí konkrétny rozpočet po fyzickej obhliadke objektu. Obhliadka objektu je zdarma. Po realizácii injektáže investora oboznámime s doporučeným postupom následnej sanácie injektovaných stien.

Varianta 1:
Vzorový príklad cenovej kalkulácie hydroizolácie staršieho kamenného domu:
šírka domu 7m
dĺžka domu 10m
počet priečok 2
dĺžka priečky 6m
hrúbka obvodového múru aj priečok je 50cm

Technický popis stavby:
       - obvodové múry aj priečky majú súdržnú omietku z interiérovej aj exteriérovej strany, ktorú nie je nutné vyspravovať,
       - v obvodových múroch a priečkach nevedú vodovodné, kanalizačné rozvody, elektrorozvody, kúrenárske atď. (rozvody sa budú robiť nanovo),
       - bola navrhnutá jednoradová injektáž obvodových múrov aj priečok,
       - dom sa nachádza v Banskobystrickom kraji,
       - doba práce: 1 pracovný deň,
       - kameň ako stavebný materál je stredne tvrdý (nevzniká nadmerná spotreba vrtákov),
       - na dome po injektáži prebehne celková rekonštrukcia, preto nie je nutné chrániť v interiéri existujúce podlahy, exteriérové terénne úpravy sa ešte len budú realizovať.

Cena celkového diela vychádza na sumu 2453 Eur s DPH,
cena za bežný meter vychádza na 53,33 Eur s DPH.


Varianta 2:
Vzorový príklad cenovej kalkulácie hydroizolácie plnej pálenej tehly::
šírka domu 7m
dĺžka domu 10m
počet priečok 2
dĺžka priečky 6m
hrúbka obvodového múru aj priečok je 50cm

Technický popis stavby:
       - obvodové múry aj priečky majú súdržnú omietku z interiérovej aj exteriérovej strany, ktorú nie je nutné vyspravovať,
       - v obvodových múroch a priečkach nevedú vodovodné, kanalizačné rozvody, elektrorozvody, kúrenárske atď. (rozvody sa budú robiť nanovo),
       - bola navrhnutá jednoradová injektáž obvodových múrov aj priečok,
       - dom sa nachádza v Banskobystrickom kraji,
       - doba práce: 1 pracovný deň,
       - na dome po injektáži prebehne celková rekonštrukcia, preto nie je nutné chrániť v interiéri existujúce podlahy, exteriérové terénne úpravy sa ešte len budú realizovať.

Cena celkového diela vychádza na sumu 2333 Eur s DPH,
cena za bežný meter vychádza na 50,72 Eur s DPH.

Od základu po záhradu...
   
Copyright © DLIST 2010 Hosting čaje-online