O firme
          Drevostavby
          Rekonštrukcie
          Hydroizolácie
           -tlaková voda
          Záhrady a jazierka
          Sadrokartón
          Galéria
          Cenník
          Kontakt

Drevostavby

       Naša firma realizuje výstavbu moderných rodinných domov a rekreačných objektov, ktoré spĺňajú požiadavky nízkoenergetického štandardu. Rodinné domy sú riešené podľa požiadaviek objednávateľa čo do veľkosti vnútornej dispozície a úrovne vybavenia. Pri stavbe využívame princíp ľahkých drevostavieb tzv. sendvičový systém, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky. Podstatou sendvičovej drevostavby je skeletová konštrukcia z drevených hranolov, vyplnená tepelnou a akustickou izoláciou, opláštená sadrovláknitými doskami RIGIDUR alebo OSB doskami (drevoštiepková doska), pretože ide o suchý proces výstavby, sú na rozdiel od murovaných stavieb, zmeny konštrukcií vplyvom vlhkosti počas zrenia stavby prakticky vylúčené. Predovšetkým čas výstavby je nepomerne kratší. Sendvičová konštrukcia montovaná na stavbe je spôsob realizácie priamo na stavenisku.


Výhody konštrukcie montovanej na stavbe:
- pomerne masívna konštrukcia stavby s veľkou pevnostnou rezervou jednotlivých prvkov (podľa projektanta rozhoduje hustota a profil stĺpikov);
- možnosť montovať aj v miestach neprístupných pre ťažkú montážnu techniku;
- nižšie nároky na presnosť základov, jednotlivé prvky je možné prispôsobiť na stavbe;
- menšie nároky na materiálne, technické a strojové vybavenie firmy (firma nemusí disponovať žeriavom, ťažkou technikou = úspora financií).


Ekologické výhody:
- všetky použité materiály sú zdravotne nezávadné;
- tepelno-izolačné vlastnosti stavby prekračujú nároky súčasných tepelných noriem, použité materiály zaisťujú koeficient tepelného odporu R=4,75-5,1 m2K/W. čo sa prejavuje na veľkej úspore tepelnej energie cca 60-65% (oproti murovanému domu pri hrúbke múru 45cm), podľa skúseností reálne postavených domov;
- čas výstavby drevostavby oproti murovanému domu je minimálne 2x kratší;
- hrúbka obvodových stien je do 30cm a to zväčšuje úžitkový priestor;
- pri stavbe vzniká finančná úspora minimálne 5% (pri rovnakých koeficientoch tepelného odporu murovanej stavby);
- stavby realizované touto technológiou majú vysokú odolnosť proti zemským otrasom; - možnosť okamžitého užívania v plnom komforte bez čakania na vyschnutie stavby (vysušenie muriva klasicky zhotovených novostavieb do všeobecne uznaného zostatkového suchého stavu je časovo udávané na obdobie cca. do štyroch rokov).


Zjednodušený popis realizačných prác:
1. Pripojenie sa k inžinierskym sieťam (voda, elektrina, plyn atď.) a s tým súvisiace zemné práce.
2. Vykopanie a vybetónovanie základov vrátane základovej betónovej platne.
3. Izolácia základovej betónovej dosky proti vode a radónu.
4. V prípade krbu alebo iného vykurovacieho telesa na tuhé palivo alebo plyn výstavba komínového systému.
5. Výstavby obvodových a priečkových múrov stĺpikovej konštrukcie, kde všetky drevené prvky sú ošetrené proti plesniam a škodcom, zavetrenie obvodových stien sádrovláknitými doskami RIGIDUR.
6. Výstavba strechy vrátane položenia difúznej membrány od firmy Dörken a položenia krytiny.
7. Osadenie tepelnej izolácie, NOBASIL, ORSIL, URSA.., (14cm – 18cm).
8. Osadenie parozábrany a následné uzavretie sádrovláknitými doskami RIGIDUR (zo strany interiéru).
9. Vytvorenie roštovania na dodatočnú tepelnú izoláciu (4cm – 8cm) izolácie a jej osadenie na požadovanú hrúbku tep.izolácie celková hrúbka izolácie od 20cm do 26cm.
10. Osadenie difúznej membrány od firmy Dörken na rošt dodatočnej tepelnej izolácie.
11. Osadenie okien, dverí a ostatných fasádnych prvkov.
12. Vytvorenie roštovania na odvetranie fasády.
13. Vytvorenie fasády (drevený obklad, cetris dosky, OSB dosky + omietka atď).
14. Zo strany interiéru vytvorenie predsadenej sadrokartónovej steny ako priestoru pre inštalácie (elektro, voda, kúrenie...), stierkovanie.
15. Súbežne s výstavbou predsadenej steny osádzanie inštalácií.
16. Položenie podláh: vyrovnávací podsyp, tepelná izolácia vo výške min.10cm a RIGIDUR podlaha.
17. Vytvorenie hydroizolačného systému v kúpelni obloženie obkladmi a pokládka dlažby, osadenie sanitárnej techniky.
18. Prevedenie interiérového základového náteru a odstránenie chýb.

Od základu po záhradu...
   
Copyright © DLIST 2010 Hosting čaje-online